Sözlükte "ihtiyar heyeti" ne demek?

1. Köy tüzelkişiliğinde, muhtar başkanlığında görev yapan yetkili organ.